Sportconsult

Het sportconsult bij Sportmassage Silvie is speciaal bedoeld voor iedereen die meer aandacht wil besteden aan het voorkomen van klachten en/of blessures of voor sporters die zich optimaal willen voorbereiden op een bepaalde sportprestatie.

Het sportconsult betreft een afspraak van 60 minuten waarbij de huidige gezondheidssituatie volledig in kaart wordt gebracht. Er vindt een uitgebreide anamnese (intakegesprek) plaats omtrent je huidige gezondheidssituatie, je blessures in het verleden en je wensen.

Na de anamnese vindt er een visuele lichamelijk inspectie plaats om een indruk te krijgen van je huidige statiek, bijvoorbeeld een bepaalde houding of links/rechts verschillen. Indien hier aanleiding toe is worden ook functietesten (functie-onderzoek) van spieren en/of gewrichten uitgevoerd. Op basis van deze gegevens wordt de huidige situatie samengevat en een behandelplan voorgesteld. Deze gegevens worden genoteerd in jouw cli├źntendossier. Na akkoord wordt dit dossier door jou en de sportmasseur ondertekend en zal de behandeling plaatsvinden.

De behandeling kan bestaan uit het verrichten van een sportmassage, (medical) taping of bandageren en/of sportvoedingsadvies. Een vervolgbehandeling duurt meestal 30 of 45 minuten.