Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden ga je akkoord als je een behandeling boekt bij Sportmassage Silvie te Swalmen (Roermond).

Versie: 12 maart 2023


Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV),wordt verstaan onder:

Masseur: Silvie Timmers-Coenen. Gediplomeerd sportmasseur en sporttherapeut en in het bezit van de diploma’s sportmassage, sporttherapie, massagetechnieken, medical taping, stoelmassage, hoofdpijnmassage en Gespecialiseerde sportmassage bij Topsporters. Handelend als zelfstandig gevestigd masseur.

Klant/cliënt: Degene aan wie door de masseur een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: Sportmassage Silvie te Swalmen, nabij Roermond.

Indien je na het lezen van de AV nog aanvullende vragen hebt, neem dan contact op met de sportmasseur.


Afspraak maken
Alle behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. Deze kun je maken via het boekingsformulier op de website, e-mail of WhatsApp. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd je naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en klacht gevraagd voor de administratie. 

Ben je jonger dan 18 jaar dan dien je één van je ouders of voogd mee te nemen. Deze dient gedurende de hele behandeling aanwezig te zijn in de behandelkamer.

Wanneer je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden, de privacy-verklaring en de huidige corona-maatregelen zoals deze op de website van Sportmassage Silvie staan vermeld. 

Indien je een afspraak boekt, verklaar je dat er geen sprake is van een contra-indicatie. Mocht na het boeken van de afspraak je gezondheidssituatie veranderen en er toch een contra-indicatie ontstaan, dien je contact op te nemen met Sportmassage Silvie om de afspraak te annuleren en eerst te overleggen met je behandelend arts, fysiotherapeut of verloskundige.

Ben je onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, overleg dan altijd eerst met hem of haar of je een massage/behandeling mag ondergaan.  

Voor je eigen gezondheid is het van belang om je sportmasseur/sporttherapeut te informeren over je  gezondheidssituatie, (oude) blessures, (doorgemaakte) ziekten, allergieën, operaties en/of medicatiegebruik. Indien je dit nalaat ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen daarvan. De sportmasseur gebruikt je medische gegevens alleen om het behandelplan op te stellen en eventuele contra-indicaties op te sporen alvorens een behandeling te starten.

Twijfel je of een behandeling mogelijk is door de sportmasseur/sporttherapeut, raadpleeg dan de vermelde contra-indicaties op deze website of overleg met uw arts, fysiotherapeut of sportmasseur voordat je een afspraak maakt.

Om de behandelruimte te bereiken moet je een trap omhoog. Indien dit lastig is voor jou, neem dan even contact op. We kunnen samen een passende oplossing zoeken.


Afspraak wijzigen, annuleren of niet komen opdagen
Een afspraak wijzigen of annuleren kan kosteloos tot 24 uur vooraf aan de geplande afspraak. Wijzigen of annuleren kan per e-mail of WhatsApp. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt gewijzigd of geannuleerd, of indien je niet komt opdagen op je afspraak, is Sportmassage Silvie gerechtigd de desbetreffende behandeling voor 100% in rekening te brengen. 


Tarieven
De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten op de website. Sportmassage Silvie behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. De tarieven zoals genoemd op deze website zijn bedoeld voor particulieren. Prijzen voor behandelingen zijn vrijgesteld van BTW (zie Belastingdienst: KOR). De tarieven van massagebehandelingen zijn inclusief het gebruik van massageolie, handdoeken, afdekmaterialen of andere benodigdheden tenzij anders overeengekomen. 


Betaling
Alle behandelingen dienen te worden voldaan direct na afloop. Betaling kan plaatsvinden via betaalverzoek (bij voorkeur), contant met gepast geld of per pin.


Contra-indicaties
Sportmassage Silvie is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie de geplande behandeling niet uit te voeren. Om te voorkomen dat je hierdoor verrast wordt is het van belang bij klachten of twijfel eerst je arts (medisch specialist of huisarts), fysiotherapeut of verloskundige te raadplegen. Voor meer informatie kun je eveneens kijken op https://sportmassagesilvie.nl/contra-indicaties/

Verzwijg je klachten en blijkt er toch sprake te zijn van een contra-indicatie dan ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.


De behandeling
We vragen je om niet te vroeg op je afspraak te verschijnen. Ongeveer 5 minuten van te voren is voldoende. 

Bij te laat verschijnen op de afspraak kan de verstreken tijd helaas niet ingehaald worden. De kosten van de overeengekomen behandeling zullen wel volledig in rekening gebracht worden en zullen ter plekke moeten worden voldaan.

Voor aanvang van de behandeling vindt er een korte intake (anamnese) plaats om wensen af te stemmen. Afhankelijk van je klachten en wensen kan na dit intakegesprek ook een visuele inspectie van je lichaam en eventueel enkele functietesten voor spieren en/of gewrichten plaatsvinden. Deze intake en het eventuele functie-onderzoek zitten inbegrepen in de totale tijd van de behandeling en zijn bedoeld om gezamenlijk een behandelplan op te stellen. De uitkomsten worden samengevat en in je cliëntendossier genoteerd. Het dossier blijft eigendom van Sportmassage Silvie en zal niet met derden worden gedeeld. Indien het dossier overlegd wordt met of overgedragen wordt aan een arts, fysiotherapeut of andere sportmasseur, zal hiervoor eerst om jouw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures of medicijngebruik.  

De uitgevoerde behandelingen bij Sportmassage Silvie zijn geen medische behandelingen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding. In bepaalde gevallen kan de masseur besluiten af te zien van het geven van een behandeling en je adviseren eerst een arts of fysiotherapeut te raadplegen.  

Bij Sportmassage Silvie worden geen erotische massages gegeven. Indien blijkt dat je met verkeerde intenties komt, zal de massage abrupt beëindigd worden en eventuele toekomstige afspraken worden geannuleerd. 

Sportmassage Silvie houdt zich het recht voor om cliënten te weigeren of af te zien van behandeling.

Wederzijds respect is een vanzelfsprekendheid tijdens de behandeling.

Wij willen je vriendelijk verzoeken de mobiele telefoon uit te schakelen tijdens de behandeling.  


Hygiëne
Bij Sportmassage Silvie is hygiëne heel belangrijk. Dat verwachten wij ook van jou. Douchen vooraf aan de behandeling wordt zeer gewaardeerd. Er wordt geadviseerd eventuele overbeharing te verwijderen en eventuele wondjes of andere huidbeschadigingen te bedekken. Dit is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan. Trek daarnaast makkelijk zittende kleren aan.

Handdoeken worden na iedere behandeling vervangen. Indien gewenst kun je jouw eigen handdoeken meenemen.


Privacy
Jouw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard. De gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor het verzenden van ongewenste nieuwsbrieven. De gegevens met betrekking tot je persoonlijke omstandigheden worden op een persoonlijke cliëntenkaart ingevuld en zijn alleen inzichtelijk voor de sportmasseur. Indien je gegevens doorgegeven worden aan derden, bijvoorbeeld een arts, fysiotherapeut of andere sportmasseur in het kader van overleg of overdracht van de behandeling, zal hiervoor eerst schriftelijke toestemming van jou gevraagd worden. Je kan onze privacyverklaring tevens raadplegen op https://sportmassagesilvie.nl/privacy-policy/


Parkeren
Er is 1 parkeerplek beschikbaar op onze eigen oprit waarvan gebruik kan worden gemaakt. Verder kan er geparkeerd worden in de parkeervakken aan de nabijgelegen straten Grindbank en Elzenbroek.


Aansprakelijkheid
Sportmassage Silvie is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling.

Sportmassage Silvie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Sportmassage Silvie te allen tijde worden gewijzigd.


Klachten
Sportmassage Silvie heeft zich verbonden aan het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en staat garant voor kwaliteit. Ondanks het feit dat jouw behandeling centraal staat kan er natuurlijk altijd ontevredenheid ontstaan. Bespreek dit altijd eerst met de sportmasseur zelf. Zo lang deze niets weet van je ontevredenheid, kan hij of zij er ook niets aan doen. Mocht je er samen niet uitkomen of je vind het moeilijk om hierover in gesprek te gaan, dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NGS. Klik hier voor meer informatie.