Ga naar de inhoud

Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn situaties waarin er geen behandelingen mogen plaatsvinden. Je hebt absolute contra-indicaties waarbij er helemaal geen behandeling mag plaatsvinden en relatieve contra-indicaties. Bij relatieve contra-indicaties mag er alleen onder bepaalde situaties een behandeling plaatsvinden. Bij relatieve contra-indicaties kan het zijn dat je bepaalde lichaamsdelen niet mag behandelen of dat je eerst toestemming moet hebben verkregen van een medisch specialist, fysiotherapeut of verloskundige.

Laat je toch een behandeling uitvoeren terwijl er sprake is van een absolute of relatieve contra-indicatie, dan kan dit ernstige nadelige gevolgen hebben voor je algehele gezondheid. Het is daarom belangrijk eerlijk te zijn over eventuele klachten/ziekten die je hebt. Twijfel je, neem dan contact met ons op of overleg eerst met je arts/fysiotherapeut/verloskundige alvorens een afspraak te maken.

Algehele contra-indicaties

Situaties waarbij er absoluut geen (sport)massage mag worden toegepast zijn:

 • Koorts of verhoging
 • Infectieziekten zoals verkoudheid, griep, COVID-19 (Corona) en keelontsteking
 • Extreme vermoeidheid of uitputting
 • Slechte algehele gezondheid
 • Bepaalde hartziekten, bloeddrukproblemen of kanker*
 • Uitstralende klachten van neurologische aard (tintelingen, dof gevoel, gevoel van zwakte etc.)*
 • Besmettelijke huidaandoeningen zoals steenpuisten
 • Bij trauma’s in het acute stadium
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies, transpireren of vermoeidheid*
 • Duizeligheidsklachten, misselijkheid, braken en/of diarree
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding
 • Recent onverklaard gewichtsverlies (>5kg/maand)
 • Nachtelijke pijn
 • Indien u een vaccinatie hebt gehad in de 5 dagen voorafgaande aan de massage

Relatieve contra-indicaties

Situaties waarbij een (sport)massage van het betreffende lichaamsdeel niet mag worden toegepast, zijn:

 • Ontstekingen
 • Traumata, al dan niet acuut*
 • Vaataandoeningen zoals trombose, aderverkalkingen etc.*
 • Zwangerschap**
 • Indien u nog onder behandeling bent bij een fysiotherapeut of medisch specialist*

Contra-indicaties aanbrengen tapes en/of bandage

Situaties waarbij je geen tapes of bandages kan aanleggen:

 • Vaataandoeningen zoals trombose
 • Verhoging of koorts
 • Zwangerschap**
 • Open wondjes of huidbeschadigingen
 • Diabetes Mellitus*
 • Oedemen door hartfalen of nierfalen*
 • Acuut letsel
 • Bij ernstige jeuk (tape direct verwijderen)

*Overleg altijd eerst met je behandelend arts of huisarts alvorens een behandeling te ondergaan
** Een behandeling mag alleen plaatsvinden indien er geen klachten bestaan, het geen hoogrisico zwangerschap betreft en na toestemming verloskundige/gynaecoloog