Meteen naar de inhoud

Contra-indicaties

Ben je onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, overleg dan altijd eerst met je behandelaar of een behandeling wenselijk is.

Algehele contra-indicaties

Situaties waarbij er absoluut geen (sport)massage mag worden toegepast zijn:

 • Koorts of verhoging
 • Algemene infectieziekten zoals verkoudheid, griep en keelontsteking
 • Extreme vermoeidheid of uitputting
 • Slechte algehele gezondheid
 • Bepaalde hartziekten, bloeddrukproblemen of kanker*
 • Uitstralende klachten van neurologische aard (tintelingen, dof gevoel, gevoel van zwakte etc.)*
 • Besmettelijke huidaandoeningen zoals steenpuisten
 • Bij trauma’s in het acute stadium
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies, transpireren of vermoeidheid*
 • Duizeligheidsklachten, misselijkheid, braken en/of diarree
 • Zwangerschap
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding
 • Recent onverklaard gewichtsverlies (>5kg/maand)
 • Nachtelijke pijn
 • Indien u een vaccinatie hebt gehad in de 5 dagen voorafgaande aan de massage

Relatieve contra-indicaties

Situaties waarbij een (sport)massage van het betreffende lichaamsdeel niet mag worden toegepast, zijn:

 • Ontstekingen
 • Traumata, al dan niet acuut
 • Vaataandoeningen zoals trombose, aderverkalkingen etc.*
 • Zwangerschap*
 • Indien u nog onder behandeling bent bij een fysiotherapeut of medisch specialist*

Contra-indicaties aanbrengen tapes en/of bandage

Situaties waarbij je geen tapes of bandages kan aanleggen:

 • Vaataandoeningen zoals trombose
 • Verhoging of koorts
 • Zwangerschap
 • Open wondjes of huidbeschadigingen
 • Diabetes Mellitus*
 • Oedemen door hartfalen of nierfalen*
 • Acuut letsel
 • Bij ernstige jeuk (tape direct verwijderen)

*Overleg altijd eerst met je behandelend arts of huisarts alvorens een massage te ondergaan