Contra-indicaties

Ben je onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, overleg dan altijd eerst met je behandelaar of een behandeling wenselijk is.

Algehele contra-indicaties waarbij absoluut geen (sport)massage mag worden toegepast zijn:

 • Koorts of verhoging
 • Algemene infectieziekten zoals verkoudheid, griep en keelontsteking
 • Extreme vermoeidheid of uitputting
 • Slechte algehele gezondheid
 • Bepaalde hartziekten, bloeddrukproblemen of kanker*
 • Uitstralende klachten van neurologische aard*
 • Besmettelijke huidaandoeningen zoals steenpuisten
 • Bij trauma’s in het acute stadium
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies, transpireren of vermoeidheid*
 • Duizeligheidsklachten, misselijkheid, braken en/of diarree
 • Zwangerschap
 • Indien u een vaccinatie hebt gehad in de 5 dagen voorafgaande aan de massage

Relatieve contra-indicaties waarbij een (sport)massage van het betreffende lichaamsdeel niet mag worden toegepast, zijn:

 • Ontstekingen
 • Traumata, al dan niet acuut
 • Vaataandoeningen zoals trombose, aderverkalkingen etc.*
 • Zwangerschap*
 • Indien u nog onder behandeling bent bij een fysiotherapeut of medisch specialist*


Contra-indicaties voor het aanleggen van een tape of bandage:

 • Vaataandoeningen zoals trombose
 • Verhoging of koorts
 • Zwangerschap
 • Open wondjes of huidbeschadigingen
 • Diabetes Mellitus*
 • Oedemen door hartfalen of nierfalen*
 • Acuut letsel
 • Bij ernstige jeuk (tape direct verwijderen)

*Overleg altijd eerst met je behandelend arts of huisarts alvorens een massage te ondergaan